2020 bütçe maratonu başladı

BARTIN İl Genel Meclisinin 2020 bütçe maratonu başladı. 2020 yılı bütçe rakamı 55 milyon olarak planlanıyor. İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, 5 bin 302 Sayılı Özel İdare Kanunu gereği Kasım ayı meclis toplantılarında görüşülmesi zorunlu olan 2020 Mali Yılı Performans Planı, 2020 Mali Yılı Çalışma ve Yatırım Programı ile 55 milyon olarak belirlenen 2020..

2020 bütçe maratonu başladı
Yazar : Tarih : Okunma : views Yorum Yap

BARTIN İl Genel Meclisinin 2020 bütçe maratonu başladı. 2020 yılı bütçe rakamı 55 milyon olarak planlanıyor. İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, 5 bin 302 Sayılı Özel İdare Kanunu gereği Kasım ayı meclis toplantılarında görüşülmesi zorunlu olan 2020 Mali Yılı Performans Planı, 2020 Mali Yılı Çalışma ve Yatırım Programı ile 55 milyon olarak belirlenen 2020 Mali Yılı Bütçe görüşmelerinin yapılacak olması nedeniyle toplantıların 20 gün süreceğini belirtti.

Kasım ayı toplantılarının başında konuşma yapan Bartın İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, “20 gün sürecek olan yoğun mesainin kendilerini beklediğini ifade ederek meclis ve komisyon çalışmalarında fedakarca çalışacağımız meclis üyelerimize, özel idaremizin tüm çalışanlarına ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızdan katkı verecek herkese şimdiden teşekkür etmek isterim.” dedi.

Başkan Dursun, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleriyle göreve gelen 7. dönem meclisinin ilk bütçe dönemi içerisine girdiklerini bu sebeple Kasım ayı toplantılarının bütçe görüşmeleri nedeniyle önem taşıdığını söyledi. Devamında 2015-2016-2017-2018-2019 yılı bütçeleri ve gerçekleşme oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 30 milyon olarak belirlenen 2015 yılı bütçesinin yüzde yüz gerçekleştiğini, 34 milyon olarak belirlenen 2016 bütçesinin yüzde 98 lere ulaştığını, 39 milyon olarak belirlenen 2017 bütçesinde 1 milyon fazla vererek 40.000 milyon olarak bir ilki yaşadıklarını, 43 milyon 600 TL belirlenen 2018 bütçesinin de 1 milyon 800 TL fazla vererek 45 milyon 400 TL olarak gerçekleşmesiyle aynı yıl içerisinde ek bütçe yaparak yatırımların zirve yaptığı bir bütçe dönemi olarak hafızalarda yer aldığını söyledi. 47 milyon olarak belirlenen 2019 bütçesinin ise Kasım ayı itibariyle bu bütçenin de oransal olarak iyi bir rakamla gerçekleşeceğini ifade etti. Başkan Dursun, konuşmasının devamında bütçelerin bir öngörüyle hazırlandığını, geçmiş bütçe dönemlerindeki başarılı süreçten edinilen tecrübeyle 2020 yılı bütçesinin de 55 milyon olarak öngörüldüğünü açıkladı. Yine her zaman olduğu gibi spor, eğitim, tarım, kültür, ulaşım ve alt yapı hizmetleriyle Bartın’ın tüm kesimlerini kucaklayan çalışmaları hayata geçireceklerini söyledi.

EĞİTİME AYIRDIĞIMIZ BÜTÇE KAT KAT ARTIYOR

Başkan Dursun, 2020 yılı bütçesi içerisinde yine en önemli kaynağın eğitim yatırımlarına ayrılacağını söyleyerek günümüz eğitim sisteminde okulların fiziki yapılarının son derece önemli olduğunu bu kapsamda il genelinde modernize çalışmalarının programlarda yer alacağını belirtti. Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün eğitim hizmetleri için 6.356.000,00 TL olarak bütçesinin öngörüldüğünü, bu kapsamda ihtiyaç olan bazı ilkokul ve ortaokullarımızın onarım ve çevre düzenlemesi işlerinin planlanarak programa alındığını, her bütçe döneminde olduğu gibi bir okul kazandırmak sözümüzün arkasında durarak 2019 yılı içerisinde 2 milyon 500 TL ödenekle programa aldığımız Ömer Tepesi Ortaokulu yapım işinin gerçekleştirilebilmesi için 2020 yılında 2 milyon daha ilave edilerek projenin yapım işinin ihale edileceğini ifade etti.
Ayrıca 2018 yatırım programında olan ve tamamı özel idaremizin öz kaynaklarıyla yapılan Kozcağız Anaokulunun 2019 yılında tamamlanarak eğitim öğretime kazandırıldığını söyledi.
2003 yılından bugüne baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığınca İlimize 42 nin üzerinde okulun planlanarak yapıldığını söyledi. Devamında Abdipaşa İmam Hatip Ortaokulu, Arıt YİBO, Ellibaş İlkokulu, Esenyurt Şehit Ahmet Poyraz İlk ve Ortaokulu, Şehit Ahmet Telli İlkokulu, Ulus İmam Hatip Ortaokulu sentetik futbol sahalarının tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine sunulduğunu, aynı anlayış ile bütçe imkanları ölçüsünde eğitim yatırımlarını destekleyeceklerini ifade etti.

GEÇEN 5 YIL İMAR UYGULAMALARINA DAMGA VURURKEN, 2020 İMAR UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEMELERE YER VERİLECEK.

Başkan Dursun, imar konusundaki çalışmaların geniş bir alanda sürdürüldüğünü bu kapsamda 2018 ve 2019 yıllarında Köy Yerleşik Alan ve Civarı Sınırlarının Tespiti çalışmalarında; İlimiz Toprak Koruma Kurulu’nca kamu yararı kararı alınması gereken köylerimiz için İl Encümeni Kararları alınarak İçişleri Bakanlığımıza gönderilerek Bakanlığımızca kamu yararı kararı alınması uygun görülenler nihai karar için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderilmiş, Bakanlıkça uygun görülenler İl Genel Meclisimizin kararına müteakip yürürlüğe girmiştir. Ayrıca köylerimizin yerleşik alan ve civarı sınırlarının arazi çalışmaları tamamlanmış olup, Bakanlık onaylarına müteakip İl Genel Meclisimizce görüşülerek karara bağlanmasına devam edilecektir.’ Dedi.

BARTIN’A MODERN BİR HAYVAN BARINAĞI KAZANDIRIYORUZ.

2019 yılı içerisinde İlimiz Merkez İlçeye bağlı Uğurlar Köyü sınırları içerisinde bulunan, niteliği Orman vasıflı taşınmaz üzerinde 19.130,081 m²’lik alana 300 adetlik Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Resmi Kurum Alanı (Hayvan Barınağı) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Meclisimizce onaylanarak askı süresine müteakip plan yürürlüğe girmiştir.
Başkan ayrıca İlimiz Merkez ilçeye bağlı Arıönü Köyü Mugada Mevkiinde bulunan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, Günübirlik Tesis Alanlarında “KAKS:0.05, Hmax 6.50 ve 2 kat iken E(Emsal=Toplam İnşaat Alanı)=0.15, Maksimum yapı yüksekliği =4.50 metre (asma kat yapılması halinde 5.50 metre)’dir.” şeklinde planın vatandaşlarımızın ve orada ticaretle iştigal eden esnaflarımızın lehine düzenlemeler yapıldığını, yapılan plan revizyonuna göre yeni ruhsatların tanzim edilerek, yapılaşmaların Mugada’ da başladığını açıkladı.

GÜZELCEHİSARI KORUMA AMAÇLI PLANLARIMIZ VE PEYZAJ ÇALIŞMALARIMIZLA TURİZME KAZANDIRDIK

Sözlerinin devamında Başkan, İlimiz Merkez İlçemize bağlı Güzelcehisar Köyü Hisar Mahallesinde koruma amaçlı imar planları onaylanmasına müteakip 18. Madde uygulamaları çalışmalarının başladığını ve 2019 yılı içinde tamamlandığını söyledi. Bu çalışmalar neticesinde yeni oluşan parsellere göre tapu kayıt belgeleri çıkartıldığını, yeni oluşan parselasyon planlarına göre altyapı kanalizasyon ve arıtma tesislerinin tamamlandığını buna bağlı duş, wc ve soyunma kabinlerinden oluşan mini tesislerin de vatandaşların hizmetine sunulduğunu açıkladı. Ayrıca Başkan, Anadolu ve Dünya Kültürünün istisnai değerlerinden olan 80 milyon yıllık lav sütunlarına sahip tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen kültürel ve doğal varlıkları tanıtmak, ayrıca tarih ve kültürel taşınmaz varlıklarımızın yenilenerek kurulması, yaşatılarak kullanılması amacıyla yerli ve yabancı turistlerimizin hizmetine açıldığını belirterek bu sayede ekonomik, çevresel, sosyal, kültürel ve istihdam olanakları yönünden yöre halkımızı da olumlu olarak etkilemiştir dedi.

MUGADA KARAVAN PARK VE BUNGALOV EVLERİYLE AYRI BİR GÖRÜNÜM KAZANDI

Mugada sahilinde özel bir proje olarak gerçekleştirilen Karavan Park ve Bungalov Evler ile Mugada’nın ilgi odağı haline geldiğini söyleyen Dursun, projenin Mugada’ya büyük prestij kattığını, Meclis olarak büyük önem verdikleri bu çalışmanın Batı Karadeniz’de bir ilk olmasının bölgenin tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade ederek bu ve buna benzer yenilikleri planlı olarak Bartın’a kazandırmayı önemsediklerini açıkladı. Yine 27 hektarlık alanda gerçekleştirilen uygulama imar planlarıyla Mugada ve diğer sahilleri planlı bir şekilde geliştirmeye kararlı olduklarını bu kapsamda 2020 yılı içerisinde Büyükkızılkum sahilinde de peyzaj çalışmalarının başlatılacağını söyledi.

38 MİLYONA VARAN ÖDENEKLER İLE YOL VE ULAŞIMDA DA HEDEFLERE YAKLAŞILDI

Başkan Dursun, 2019 yılı KÖYDES, özel idare ve ek programlar dahilinde 1.950 km. lik yol ağı içerisinde il genelinde yapılan çalışmalarla; 2019 yılı içerisinde 3.2 km. 1. Kat asfalt, 38 km. sıcak asfalt, 11 km. ıslak beton ile 66.3 km. kuru beton yapıldığını, 5 km. stabilize yol yapımı ile 19 km malzemeli bakım, 29.4 km de kilitli parke taşı ile yol düzenleme işinin gerçekleşeceğini açıkladı.
13 yıldan bu yana Özel İdare, Köydes ve Ek Programlarla İlimizde 1.181 km. 1. Kat asfalt, 285 km. sıcak asfalt, 70 km.. ıslak beton ile 91.3 km kuru beton yapıldığını, 262 km. stabilize yol yapımı, 209.4 km. de kilitli parke taşı ile yol düzenleme işinin gerçekleştirildiğini söyledi. Ayrıca 2019 yılı sonu itibariyle 1.950 km lik yol ağının 1.836 km sinde yol standartlarının yükseltildiğini açıkladı. 13 yıl önce % 23 ler de olan asfalt oranının bugün % 90 lara ulaşmış olmasının tesadüf olmadığını belirten Dursun, 2005 yılında çıkan 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun yetkiyi yerel meclislere devretmesiyle bu başarının ortaya çıktığını belirtti.
Ayrıca her şeyden önce Köydes ödeneklerinin İlimize aktarılmasında yine çok büyük katkıları olan Milletvekilimiz Sayın Yılmaz Tunç’a, Sayın Valimiz Sinan GÜNER’e ve Bakanlığımıza çok teşekkür ediyor alanda uygulamada çalışan tüm personellerimize de kolaylıklar diliyoruz dedi. İçme suları ve kanalizasyon alt yapı çalışmalarında da 2019 yılında 84 projenin uygulama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Sözlerinin devamında Başkan, 2020 yılı İl Özel İdare programlarının içerisinde yol standartlarını yükseltecek çalışmalara programlarda yer vereceklerini söyledi.

ÇOCUK PARKLARIYLA YOLCU BEKLEME DURAKLARI KÖYLERDEKİ MODERNİZEYİ ARTIRDI

2009 yılında başlatılan ‘Tüm çocuklar mutlu olsun’ projesiyle 10 yıldır aralıksız yürütülen çalışmalarla toplam 238 köye kurulan çocuk parklarıyla birçok çocuğu mutlu ettiklerini söyleyen Dursun, hedeflerinin 264 köye ulaşarak tüm çocukların mutlu olmalarını istediklerini söyledi. Aynı kapsamda 580 noktaya yolcu bekleme duraklarının kurulduğunu, bütçe imkanları doğrultusunda 2020 yılında da çalışmaların süreceğini, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmaya devam edeceklerini açıkladı.

CAN KURTARANLIK HİZMETİMİZLE SAHİLLERİMİZ ÇOK DAHA GÜVENLİ HALE GETİRDİK

İl özel idaresinin görev ve sorumluluk alanlarında yer alan Büyükkızılkum, Hatipler, Mugada, Güzelcehisar ve Çakraz plajlarında günümüz teknolojileri kullanılarak 4 adet jeet ski, 2 adet zodiak botlarla 7 sahilimizde 20 kişilik eğitimli kadro ile can kurtarma hizmetini vermeye çalıştıklarını söyledi.
Başkan özellikle Mugada sahilinde yapılan yeni düzenlemeler ile yaz döneminde bölgeye yoğun tatilci akımının yaşandığını, bunun yanında Büyükkızılkum, Hatipler ve Güzelcehisar plajlarının da büyük ilgi gördüğünü, bu plajlarda her geçen yıl artan yoğunluk sonucunda özellikle Karadeniz’in çeken akıntısının tehlikesini bilmeyen tatilcilerin yaşadıkları boğulma vakalarının bu hizmet öncesinde her yıl onlarca ölümlü vakalara ulaşırken 5 yıldır yürütülen çalışmalarla boğulma tehlikesi geçiren 1094 vatandaşımıza müdahale edilerek canlarının kurtarıldığını, 2016 yılında sadece 1 vakanın ölümle sonuçlanarak 2017-2019 yıllarında sıfır vakayla sezonu tamamladıklarını belirtti. Devamında bu başarıyı önemsediklerini belirterek projenin 2020 yılında da geliştirilerek devam ettirileceğini söyledi.
Yapılan açıklamaların ardından Başkan, İl Özel İdaresi’nin 2020 Mali Yılı Performans Programı ile Çalışma ve Yatırım Programı konulu dosyalarının Meclisin oy birliği ile tüm ihtisas komisyonlarına havale edildiğini, 2020 Mali Yılı Bütçe Tasarısı konulu dosyanın da Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini gerçekleştirildiğini söyledi.
Ayrıca Başkan, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin Plan ve Bütçe Komisyonu Oluşturulması ve Çalışma Usulü Başlıklı 28. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonunun Bütçe Tasarısı Raporunu beş iş günü sonunda Meclis Başkanlığına sunulması gerektiğini ve bundan sonrada Performans Programı ile Çalışma ve Yatırım Programlarının genel görüşmelere açılarak görüşüleceğini belirtti.
Sözlerinin sonunda Başkan Dursun, “Her yıl olduğu gibi bu yılda hep birlikte önümüze koyacağımız yeni hedeflere büyük bir heyecanla koşacak, Bartın’ımızı büyütmeye ve geliştirmeye hep birlikte devam edeceğiz’ dedi. 20 gün sürecek Kasım ayı meclis çalışmalarına katkı sağlayacak olan Meclis üyelerimize ve idaremiz birim müdürlerine şimdiden teşekkür ediyor çalışmalarımızın Bartınımıza hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi

 

İlk yorumu siz yazın